Kontakt bestyrelsen

Kontakt administrationen

På grund af foreningens størrelse bedes al kontakt gå gennem administrationen. Administrationen sikrer at bestyrelsen holdes orienteret og kan reagere i nødvendigt omfang.

Susan Andersen, Ejendomsadministrator

Meldahlsgade 5, 1613 København V
Email: administrator@krystalgaarden.dk
Telefon: 33 70 77 44

Merete Ryvald-Christensen 11 A 4 tv

Formand

Lise Damsgaard Jørgensen

Næstformand

Jim Bengtsen 11 C 4 tv

Bestyrelsesmedlem
2. suppleant

Else Grubb 7 C 6 tv

Bestyrelsesmedlem
1. suppleant

Peter Fosdal 7 C 2 tv

Bestyrelsesmedlem

Webmaster Webmaster

Bestyrelsesmedlem

Trine Smistrup 11 A 3 th

Bestyrelsesmedlem

Erik Vrang 11A 6 th

Bestyrelsesmedlem

Administrator Susan Andersen

Sekretær

CEJ Fond Niels-Ole Bjørn Pedersen

Sekretær